Podstawy naukowe

Opublikowane aktualnie w „Journal of Nutrition and Metabolism” niezależne badanie Instytutu Hochrhein potwierdza skuteczność metabolic balance® i dowodzi: „Dzięki udziałowi w programie przemiany materii metabolic balance® osoby z nadwagą szczególnie efektywnie redukują swoją wagę, a oprócz tego są w stanie długotrwale utrzymać osiągniętą masę ciała”. Poza tym naukowców zaskoczyła wyraźna poprawa wyników analizy krwi uczestników badania, stwierdzona w okresie trwania badania, jak również wypowiedzi uczestników programu, dotyczące znacznej poprawy ich jakości życia pod względem zdrowia.

Wyniki badania skuteczności programu

Ogólnie uznawaną miarą długotrwałego sukcesu ambulatoryjnego programu odchudzania jest redukcja wagi wyjściowej o co najmniej 5% i utrzymanie wagi przez jeden rok. Dzięki programowi przemiany materii metabolic balance® 62,5% uczestników przekracza ten próg i utrzymało go po roku. 31,1% uczestników programu straciło nawet ponad dwa razy więcej, niż przewiduje ten wskaźnik, a więc ponad 10% swej wyjściowej wagi ciała. Badanie ewaluacji ambulatoryjnego programu odchudzania powinno wykazać, że 50% uczestników osiągnęło 5-procentową redukcję masy ciała, a 20% uczestników powinno stracić co najmniej 10% swej wagi. Program metabolic balance® osiągnął wyżej wymienione, a nawet lepsze wyniki.

Wyniki w zespole metbolicznym

Oprócz tegoo badanie dowodzi, że poprzez konsekwentną zmianę sposobu odżywiania zgodnie z systemem metabolic balance® objawy zespołu metabolicznego (nadwaga, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i zaburzenia metabolizmu tłuszczów) ulegają wyraźnej poprawie. 76% uczestników, którzy na początku programu cierpieli na zespół metaboliczny, po roku nie spełniało już kryteriów jego diagnozy. Badanie, które ukazało się pod tytułem „Przestrzeganie zasad i efektywność komercyjnego programu żywieniowego: Studium Metabolic Balance” (Meffert, Cornelia; Gerdes, Nikolaus: Program Adherence and Effectiveness of a Commercial Nutrition Program: The Metabolic Balance Study), zostało przeprowadzone przez Instytut Hochrein we współpracy z Instytutem Zarządzania Jakością i Medycyny Społecznej Kliniki Uniwersyteckiej we Freiburgu. Również studium „Diogenes“, opublikowane dnia 25.11.2010 przez T.M. Larsen i innych w „New England Journal of Medicine“ , dowodzi, że zalecenia metabolic balance® są zgodne z najnowszymi dowodami naukowymi.